Charakteristika spoločnosti

Starostlivosť o deťi
Jasličky
Večerná škôlka
Stráženie detí