Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vnútroštátnou aj medzištátnou prepravou tovaru