Charakteristika spoločnosti

Naša obchodná spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb PO, BOZP, CO a PZS dodávateľským spôsobom v rámci územia celej SR.