Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť A.En.Slovensko, s.r.o. bola založená za účelom obchodovania s elektrinou na slovenskom trhu. Obdržaním licencie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví spoločnosť získala prístup na vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorý bude dopomáhať optimalizovať portfólio energetických produktov pre materskú spoločnosť. Ďaľšie aktivity spoločnosti smerujú k elektro mobilite a energy storage technológiám. Súčasťou skupiny sú firmy: Probugas, a.s., ECOEN Slovakia, a.s., Teplico, s.r.o.
www.a-en.com

Ponuky práce: A.En. Slovensko s.r.o.

1 - 1 z 1