Charakteristika spoločnosti

IT spoločnosť A-BASE, s.r.o. bola založená v roku 2015 Borisom Adamcom (CEO). Jej kľúčovým zameraním je poskytovanie služieb a profesionálnych riešení, ktoré zahŕňajú správu a riadenie ICT v rámci outsourcingu, návrh optimalizovaných IT infraštruktúr, ochrana dát, IT audit, bezpečnosť ICT, komplexný návrh hardvéru pre IT infraštruktúru, poskytovanie odborných IT konzultácií a komplexných IT služieb na najvyššej úrovni. Hlavným poslaním a víziou spoločnosti je dosahovanie maximálnej spokojnosti zákazníkov, ktorá vychádza predovšetkým z dohodnutých záväzkov, kvalitných služieb, inovatívnych riešení, optimalizácií a nových investícií do ICT, ktoré prinášajú firme vyššiu bezpečnosť, úspornosť a efektívnosť.

Ponuky práce: A-BASE, s.r.o.

1 - 1 z 1