Charakteristika spoločnosti

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť a našou hlavnou orientáciou je stavebný priemysel a činnosti s ňou spojené.
Od svojho vzniku sa firma vyprofilovala na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť.
Sme modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá realizuje stavby rôzneho druhu. Požiadavky a potreby našich partnerov zabezpečujeme skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, pričom využívame moderné a kvalitné technológie.