Aktuálne pozície

 1. Hľadáme záujemcov - priehradkový zamestnanec- retailový poradca, Pošta Bratislava 17 (Blumentálska 4, Bratislava - Staré Mesto)
 2. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca, Pošta Bratislava 3, Tomášikova 54
 3. Priehradkový zamestnanec-retailový poradca-Pošta Žilina 1
 4. Vodič s oprávnením skupiny "C" pre Bratislavu
 5. Priehradkový zamestnanec - Pošta Piešťany1
 6. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Trenčín 1
 7. Vedúci pošty - Pošta Bohdanovce nad Trnavou
 8. Poštový zamestnanec na dohodu Zvolen
 9. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 10. Brigáda-Zamestnanec poštovej prepravy v Nitre
 11. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Banská Bystrica 5
 12. Referent strediska predplatného tlače Bratislava
 13. Poštový doručovateľ- RP, Pošta Bratislava 37, Jelšova 1, Bratislava- Kramáre
 14. Operatívny zamestnanec pošty - Manažérsky obvod Trnava
 15. Priehradkový zamestnanec- retailový poradca, Pošta Bratislava 37, Jelšova 1, Bratislava-Kramáre
 16. Zamestnanec poštovej prepravy - Vyclievacie stredisko - Bratislava
 17. Poštový doručovateľ - Pošta Malinovo
 18. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Lužná
 19. Dispečer poštovej prepravy Bratislava
 20. Poštový zamestnanec Nitra
 21. Stolár - oddelenie RIP Košice
 22. Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Bratislava 5
 23. Poštový doručovateľ Ružomberok 1
 24. Poštový doručovateľ-Pošta Lietava
 25. Priehradkový zamestnanec - Pošta Zlaté Klasy
 26. Poštový doručovateľ -Pošta Žilina 1
 27. Priehradkový zamestnanec - retailový poradca na pošte Bratislava 31, Vajnorská - Polus city center, 830 01 Bratislava
 28. Poštový doručovateľ- RP + MV, Pošta Bratislava 35, Čachtická 25, Bratislava- Rača
 29. Operatívny zamestnanec pošty-Žilina
 30. Práca v Medzinárodnom výmennom stredisku Slovenskej pošty s možnosťou zárobku do výšky 1200€
 31. Hľadáme záujemcu na obsadenie - priehradkový zamestnanec - retailový poradca pre Poštu Bratislava 24 (Mlynské Nivy - SAD 31)
 32. Hľadáme záujemcu na obsadenie pracovného miesta - vedúci pošty (poštmajster) - Pošta Bratislava 46 (Kremeľská 39, Devín)
 33. Hľadáme záujemcu na obsadenie pracovného miesta - vedúci pošty pre Poštu Bratislava 45 (Dúbravská cesta 4,Bratislava)
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.