Aktuálne pozície

 1. Poštový doručovateľ - Pošta Martin 1
 2. Triedič zásielok
 3. Mechanik elektronických zariadení -Slovenská pošta, a.s., Košice
 4. Poštový doručovateľ pre Poštu BA 3
 5. Vodič s oprávnením skupiny "C" pre Bratislavu
 6. Poštový doručovateľ pre Bratislavu
 7. Priehradkový zamestnanec pre Bratislavu
 8. Poštový doručovateľ - Pošta Ivanka pri Dunaji
 9. Poštový doručovateľ - Pošta Rovinka
 10. Hľadáme záujemcu - Poštový doručovateľ - retailový poradca, Pošta Bratislava 4 (Karloveská 4, Bratislava)
 11. Vedúci pošty - Pošta Veľký Meder
 12. Vedúci pošty - Pošta Vojka nad Dunajom
 13. Operatívny zamestnanec pošty (aj doručovanie) - spádová oblasť Senec, Pezinok a okolie
 14. Zamestnanec back office - Pošta Trnava 2
 15. Vedúci pošty - pošta Malženice
 16. Poštový doručovateľ-Ružomberok 1
 17. Poštový doručovateľ - Pošta Biely Kostol
 18. Odborný referent - odbor investičnej výstavby a energetiky Nitra
 19. Zamestnanec pre príjem zásielok na pošte integrovaného podaja - Pošta Bratislava 12
 20. Poštový zamestnanec
 21. Stolár - oddelenie RIP Nitra
 22. Vedúci pošty - Pošta Blatná na Ostrove
 23. Poštový doručovateľ - Pošta Dunajská Streda 1
 24. Zamestnanec poštovej prepravy na novom oddelení spracovania s možnosťou zárobku do výšky 1200€
 25. Poštový doručovateľ pre poštu BA 5
 26. Poštový doručovateľ - Pošta Pastuchov
 27. Zamestnanec poštovej prepravy v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 1050€
 28. Zamestnanec poštovej prepravy - Brigáda s možnosťou zárobku do výšky 6,98€/hod!
 29. Zamestnanec poštovej prepravy s možnosťou zárobku do výšky 1.185€
 30. Triedič v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 990€
 31. Triedič zásielok - s možnosťou zárobku do výšky 1100€
 32. Hľadáme záujemcov - poštový doručovateľ-retailový poradca Pošta Bratislava 1 (spádová oblasť - Bratislava Staré Mesto a okolie)
 33. Balíkový doručovateľ Poprad
 34. Poštový doručovateľ - Pošta Chorvátsky Grob
 35. Poštový doručovateľ - Pošta Šenkvice (zástup počas RD)
 36. Poštový doručovateľ - Pošta Holíč 1
Slovenská pošta je najväčším zamestnávateľom v sektore poštových služieb a druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku s dlhodobou tradíciou a stabilitou. Za rok 2013 sme získali ocenenie „Víťaz národnej ceny SR za kvalitu“.

Hľadáme nových kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a prispejú k čo najlepšej kvalite poskytovaných služieb. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov Slovenskej pošty.