Voľné pracovné pozície

 1. Referent/-ka plánovania lisovne   otvoriť v novom okne
  29.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Devínska Nová Ves
 2. Expert platformy SAP FI   otvoriť v novom okne
  29.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 3. Analytik elektronických systémov vozidiel   otvoriť v novom okne
  26.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 4. Asistentka vedúceho závodu Komponenty Martin   otvoriť v novom okne
  26.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Martin, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 5. Výrobný pracovník na kontrole elektrorepasu   otvoriť v novom okne
  25.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Devínska Nová Ves
 6. Disponent/-ka logistiky nakupovaných dielov   otvoriť v novom okne
  13.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 7. Výrobný pracovník pre novú karosáreň S3 Beta+   otvoriť v novom okne
  13.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 8. Mzda 1.550 eur! Volkswagen Slovakia hľadá kmeňových/-é zamestnancov/-kyne pre montáž vozidiel. Pridaj sa k nám ešte dnes!    otvoriť v novom okne
  13.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 9. Nástrojár- údržba lisovacích foriem   otvoriť v novom okne
  13.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 10. Výrobný pracovník pre lakovňu   otvoriť v novom okne
  12.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 11. Podnikový ekológ – špecialista pre Environmentálny manažérsky systém    otvoriť v novom okne
  12.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Devínska Nová Ves
 12. Technik nastavovania zariadení   otvoriť v novom okne
  6.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 13. Pláner/-ka zariadení v karosárni   otvoriť v novom okne
  6.9.2023, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Devínska Nová Ves