Charakteristika spoločnosti

Výroba a montáž komponentov pre automobilový priemysel