Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa dopravou, logistikou a obchodom s poľnohospodárskymi komoditami.