Chceš sa stať členom nášho tímu?

Pozri si ponuku pracovných príležitostí v EY.

O nás

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné služby v oblasti auditu, daní, práva, stratégií a transakcií a poradenstva. Naším cieľom je byť pridanou hodnotou pre našich klientov, prispievať k rozvoju podnikateľskej sféry, spoločnosti a chceme byť nápomocní pri budovaní lepšie fungujúceho sveta. Integrita, vzájomný rešpekt, tímovosť a inklúzia sú základné hodnoty, ktoré vyznáva viac ako 300-tisíc našich kolegov po celom svete. Globálne nás spája energia, nadšenie, vôľa viesť a budovanie profesionálnych vzťahov s presvedčením, že robíme vždy tú správnu vec. Boli sme jednou z prvých poradenských firiem, ktoré sa etablovali v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti má naša spoločnosť viac ako päťsto zamestnancov pracujúcich v Bratislave, Žiline či Košiciach.

Naše služby

 • Uisťovacie služby
  Na oddelení uisťovacích služieb EY pracuje viac ako 170 odborníkov vrátane štatutárnych audítorov a certifikovaných účtovných znalcov. Naším hlavným cieľom je poskytovať klientom služby v oblasti overovania účtovnej závierky nutnej na splnenie regulačných požiadaviek, osobitnú dôležitosť však prikladáme poskytovaniu audítorských služieb s pridanou hodnotou – od porozumenia podstaty problému použitím tých najúčinnejších metód až po poradenstvo týkajúce sa racionalizácie procesov a zlepšovania kontrolných mechanizmov.
 • Daňové poradenstvo
  Náš tím daňových poradcov pomáha klientom úspešne sa orientovať v komplexnom a neustále sa meniacom daňovom prostredí v Slovenskej republike i vo svete. V EY na Slovensku pôsobí viac ako 150 daňových odborníkov, z ktorých mnohí sú daňoví poradcovia zapísaní v zozname Slovenskej komory daňových poradcov. Aby sme čo najlepšie rozumeli aktivitám našich klientov, naši daňoví odborníci sa špecializujú na široké spektrum priemyselných odvetví ako sú finančné služby, technológie, priemyselné produkty, energetika, chemický priemysel, verejné služby, farmaceutický priemysel, automobilový priemysel, nehnuteľnosti, hotelierstvo a stavebníctvo, maloobchod a spotrebný tovar.
 • Stratégie a transakcie
  Oddelenie stratégií a transakcií spoločnosti EY sa opiera o znalosti viac než 20 000 odborníkov, ktorí pracujú v jej pobočkách na celom svete a majú bohaté skúsenosti s transakciami v rámci rôznych trhov aj odvetví. Naši odborníci na stratégie a transakcie poskytujú poradenské služby, ktoré plne rešpektujú konkrétne potreby a špecifiká našich klientov, pričom im prostredníctvom zdokonaleného procesu rozhodovania zameraného na ich kapitálovú agendu pomáhajú napĺňať záujmy akcionárov a posilňovať konkurenčnú výhodu.
 • Podnikové poradenstvo
  Spoločnosti sú v rýchlo sa meniacom prostredí nútené neustále zvyšovať výkonnosť a implementovať nové technológie. Zameriavame sa na najaktuálnejšie výzvy a zmeny vďaka čomu sme schopní poskytovať poradenské služby, ktoré sú pre organizácie skutočným prínosom. Vďaka jedinečnej kombinácii procesných a IT znalostí môžeme klientom dodávať komplexné projekty a tým im prinášať vyššiu pridanú hodnotu. Sme odborníkmi na mnohé oblasti ako napr. zvyšovanie výkonnosti IT, poradenstvo informačnú a kybernetickú bezpečnosť, implementáciu systému SAP, vývoj a validáciu finančných modelov, riadenie podnikových rizík a i.
 • Právne poradenstvo
  Advokátska kancelária Ernst & Young Law s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015 a je súčasťou medzinárodnej siete právnych kancelárií EY združujúcej viac ako 2 200 právnikov vo vyše 80 krajinách sveta. EY poskytuje klientom právne služby v širokom spektre právnych odvetví. Na rozdiel od tradičných advokátskych kancelárií naši právnici úzko spolupracujú s ostatnými odborníkmi EY z daňového a iných oddelení, aby poskytovali kvalifikované a komplexné služby podľa konkrétnych potrieb podnikania svojich klientov. Vďaka takémuto prístupu dokážeme preklenúť medzeru medzi obchodnými a právnymi poradcami.
 • Interné služby
  Interné služby v EY reprezentujú tímy Finance, Talent, Brand, Marketing & Communications, Legal, IT a Facility Management. V rámci Interných služieb sa snažíme poskytovať maximálnu podporu našim interným klientom – konzultantom, aby boli vo svojej práci úspešní. Či už v oblasti rozvoja biznis príležitostí a realizácie promovania EY CSR aktivít, neustáleho zlepšovania zamestnaneckej skúsenosti, profesionálneho a osobnostného rozvoja či procesov zameraných na spravodlivé odmeňovanie a zatraktívnenie výberu nových kolegov. Spolupodieľanie sa na finančnom riadení spoločnosti, kvalitná právna podpora spolupráce s našimi klientmi, spoluvytváranie príjemného pracovného prostredia či stopercentná funkčnosť pracovných pomôcok – aj to sú úlohy, ktoré naši kolegovia z Interných služieb zvládajú bravúrne.

Čo ponúkame

bonusová dovolenka
kontinuálne vzdelávanie
iPhone a notebook
preventívna zdravotná prehliadka
preplatenie štartovného na športové podujatia
teambuildingy
preplatenie lístkov do divadla
preplatenie nadčasov
MultiSport karta
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
príspevok na dopravu
príspevok na kúpu bicykla
program duševného zdravia
podpora individuálneho vzdelávania
pravidelné masáže na pracovisku

Chceš sa stať členom nášho tímu?

Pozri si ponuku pracovných príležitostí v EY.
Urdžateľnosť
Pre EY je téma udržateľnosti jednou z top priorít. Naša firma sa pripojila k iniciatíve „10 000 stromov“, ktorej cieľom je systematická obnova a udržateľnosť stromov v hlavnom meste. Sme hrdí na to, že v roku 2020 sa nám podarilo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a do roku 2025 sme sa zaviazali dosiahnuť aj nulový stav čistých emisií.
EY podporuje program Generácia 3.0
Spoločnosť EY je partnerom programu Generácia 3.0 Nadácie Pontis, ktorý hľadá inovatívne prístupy k učeniu, spája ich so vzdelávacou komunitou a pomáha šíriť inovácie do škôl po celom Slovensku.
EY Podnikateľ roka
EY Podnikateľ roka je program organizovaný na lokálnej aj globálnej úrovni spoločnosťou EY. Každoročne podporuje začínajúcich podnikateľov a spoločnosti, ktorí svojimi podnikateľskými nápadmi prispievajú k zlepšovaniu kvality života.