Charakteristika spoločnosti

Sme najväčšia spoločnosť v danom odvetví, zamestnávame cez 140 zamestnancov v rámci Slovenska.
Našou pracovnou náplňou je:
• Poskytovanie bezpečnostno-technických služieb, služieb technika požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby
• Poskytovanie služieb v oblasti životného prostredia a civilnej ochrany
• Zabezpečovanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
• Koordinácia BOZP na stavenisku
• Vývoj a predaj softvérových aplikácií
• Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení.
• Servis a kontrola požiarnych zariadení (hasiace prístroje, požiarne vodovody, požiarne uzávery)
• Vykonávanie všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP
• Poskytovanie poradenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
• Zabezpečovanie kurzov prvej pomoci

Ponuky práce: BE-SOFT a.s.

1 - 4 z 4