Charakteristika spoločnosti

AG Finance Company s.r.o. – Zakladateľ spoločnosti Adrián Gonda sedem rokov pôsobí ako finančný poradca v spolupráci s OVB Allfinanz Slovensko a.s., kde sa vypracoval na pozíciu okresného vedúceho. Počas jeho kariéry využilo jeho služby 2000 klientov a jeho tím tvorí 13 spolupracovníkov. Jeho základnými piliermi počas pôsobenia vo finančnom sektore sú zodpovednosť, čestnosť, stabilita, príležitosť, podpora, rozvoj, nezávislosť a úspech. Absolútnou prioritou sú vždy ľudia – podpora vlastného tímu a starostlivosť o klientov.

Zobraziť celú charakteristiku
https://www.ovb.sk/o-nas/nasi-financni-sprostredkovatelia/adrian-gonda.html

Inzerent je zmluvným spolupracovníkom OVB Allfinanz Slovensko a.s., ktoré je súčasťou nadnárodného holdingu poskytujúceho služby finančného sprostredkovania občanom a členom ich domácností v 15 krajinách sveta už viac ako 50 rokov. Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti : finančné sprostredkovanie/služby.

Životopisy zasielajte na emailovú adresu [email protected] Prosíme, aby ste do životopisov uvádzali aj vaše telefónne číslo. Výberové konanie sa uskutoční na základe zaslaných životopisov v termínoch, ktoré budú uchádzačovi oznámené telefonicky v dostatočnom predstihu.

Skryť celú charakteristiku