Charakteristika spoločnosti

Vyvíjame a dodávame automatické a poloautomatické systémy za pomoci kamier, laserov, optických metód a softwarového spracovania. Dve hlavné aplikačné oblasti sú meranie a kontrola kvality v masovej priemyselnej výrobe, špeciálne zariadenia pre archeologickú prax.