Charakteristika spoločnosti

Hlavným aspektom činnosti sú rekonštrukcie zvislých a ležatých rozvodov zdravotechniky v bytových domoch, montážne práce ústredného vykurovania, plynofikácia, montáž kanalizácie a demontáž azbestového materiálu.
Sídlo spoločnosti: Topoľčany