Charakteristika spoločnosti

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá bola zriadená zákonom č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva s účinnosťou od 1. januára 2021. Plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Kanceláriu riadi a v jej mene vystupuje vedúci Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Ponuky práce: Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

1 - 1 z 1