O nás

MH Teplárenský holding a.s. (MHTH) prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach. Zabezpečujeme tepelný komfort a poskytujeme služby pre približne 320 000 domácností a asi 1 000 000 obyvateľov. Až 50 % obyvateľov je pripojených na naše centrálne zásobovanie teplom. Vyrábame ročne 2 600 GWh tepla a 650 GWh elektriny.

Naše poslanie

Vytvárame férové partnerstvá pre váš komfort a budúcnosť.

Naša vízia

MHTH – vlajková loď v energetických službách a prvá voľba pre všetkých.

NAŠE HODNOTY

ZodpovednosťCharakternosťProfesionalitaTímovosť a spoluprácaCieľavedomosťOtvorenosť a úprimnosť

Naše služby

 • Výroba a dodávka tepla a chladu
 • Výroba a distribúcia elektrickej energie
 • Služby energetickej efektívnosti
 • Návrh a dodávka technológií pre vykurovanie, vetranie a chladenie
 • Prevádzka a modernizácia energetických zariadení vo vlastníctve zákazníka
 • Zabezpečenie činnosti energetického audítora

Naša budúcnosť

 • Nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
 • Integrácia zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov
 • Rozvoj zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • Náhrada fosílneho zemného plynu nízko emisnými a obnoviteľnými plynmi
 • Výroba vodíka a jeho akumulácia z prebytkov OZE
 • Fotovoltaické elektrárne s veľkokapacitnými batériami