Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť založená v roku 2019 orientovaná na projekčnú činnosť hlavne metodikou BIM.
Naša spoločnosť je zameraná na spracovanie komplexných dokumentácii všetkých stupňov vývoja projektov. Pracujeme prevažne na stredne veľkých a veľkých investičných projektoch, alebo ich častí metodikou BIM.
Snažíme sa ponúknuť jednotlivcom, rodinám a developerom nadštandardný prístup s jasným výsledkom usmernenia a zhmotnenia predstáv o architektúre a funkčnosti. Referenciami a výsledkom tejto snahy sú mnohé stavby, ktoré funkčne, esteticky a vizuálne reprezentujú našu prácu či v podobe spracovaných projektov alebo zrealizovaných stavieb.
https://lokalarchitekti.sk/