Charakteristika spoločnosti

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, hutnícke spracovanie kovov