Charakteristika spoločnosti

Perspektívna, napredujúca mladá spoločnosť s duálnym vzdelávaním pôsobiaca v oblasti cestovného ruchu, gastra a ubytovania.