Charakteristika spoločnosti

maklérska spoločnosť - ekonomicko administratívne centrum
Obchodno - ekonomická spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, stabilným zázemím a širokým okruhom partnerov, napr. Allfinanz Slovensko.