Charakteristika spoločnosti

Softvérová spoločnosť - softvér na mieru a AI