Charakteristika spoločnosti

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto zameriava svoju činnosť na širokú škálu kultúrnych a záujmových aktivít.