Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CAREOFAIR sa zameriava na validáciu a výstavbu čistých priestorov. Pracujeme v priestoroch citlivých na kvalitu ovzdušia ako sú laboratóriá, operačné sály alebo farmaceutické pracoviská. Nosnými službami sú tiež filter manažment, dezinfekcia vzduchotechniky či priestorov a monitoring čistých priestorov. Sídlime v Beluši a klientov máme v rámci Slovenska, i Českej republiky.
Naši klienti vyžadujú vysoké odborné zázemie, spoľahlivý prístup a 100 %- né výsledky. My tieto princípy naplno uplatňujeme v každom kroku našej práce. Sme hrdí na to, že prirodzeným cieľom našich zamestnancov je spokojnosť klienta a chuť zakončiť každú objednávku úspešne. Podporujeme rast našich kolegov či už pravidelnými školeniami, pochvalami alebo finančnou odmenou. Vytvárame príjemnú atmosféru na pracovisku, pretože veríme, že pozitívne vplýva aj na výsledky práce. Vieme sa spolu zasmiať, osláviť narodeniny, poradiť si, aj pomôcť. Naši kolegovia neodmietajú prácu počas víkendu či nadčasy, pretože chápu, že pre finalizovanie niektorých projektov je to nutné. Počas pracovných služieb sa snažíme zabezpečiť zamestnancom maximálny komfort, k dispozícii sú firemné vozidlá.
Nechceme tvrdiť, že práca v spoločnosti CAREOFAIR je náročná, alebo ľahká. Každý nový člen kolektívu by však mal vedieť, že chceme byť pre našich klientov profesionálnym partnerom na vysokej a odbornej úrovni, a to si vyžaduje profesionálny a zodpovedný prístup všetkých členov tímu.