Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytujúca právne služby.