Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zameraná na priemyselné spracovanie a distribúciu korenín a koreninových zmesí.