Charakteristika spoločnosti

Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou a vykonávanie vedecko-výskumnej, výučbovej a koordinačnej činnosti v oblasti drogovej problematiky v rezorte zdravotníctva.

Ponuky práce: Centrum pre liečbu drogových závislostí

1 - 1 z 1