Charakteristika spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje plnenie úloh samosprávy v Lamači.

Ponuky práce: Mestská časť Bratislava-Lamač

1 - 3 z 3