O spoločnosti Danucem

Danucem je nová značka postavená na stabilných základoch silnej, prosperujúcej nadnárodnej spoločnosti CRH, a práve pod týmto názvom fungovala do 1. októbra 2021. Spoločnosť je popredným výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov ako je cement, betón alebo kamenivo a súvisiace služby. Rovnako je jedným z kľúčových zamestnávateľov v regióne, kde v rámci desiatok výrobných a administratívnych prevádzok zamestnáva viac ako 1500 ľudí. Pôsobí v rámci klastra krajín Slovensko, Maďarsko a Rakúsko. Nový názov Danucem je inšpirovaný riekou Dunaj, ktorý symbolicky tieto krajiny spája.

Vízia, misia a hodnoty

Danucem má silné regionálne ambície s víziou podporovať lokálne komunity a partnerstvá. Vďaka svojim investíciám do inovatívnych technológií a výrobných procesov prináša udržateľné výrobky s pridanou hodnotou a integrované riešenia, ktoré môžu významne prispieť k pozitívnej zmene ekosystému celého stavebného priemyslu. Spoločnosť verí, že jediná cesta k udržateľnej budúcnosti je cez inovácie. Prioritou v blízkej budúcnosti je minimalizovať jej dopad na životné prostredie s ohľadom na zníženie emisií CO2.

Danucem sa zameriava aj na rozvoj ľudských zdrojov a výchovu novej generácie zamestnancov, ktorí budú zdieľať a napĺňať spoločné hodnoty zodpovednosti voči sebe, svojmu okoliu, ako aj k životnému prostrediu. Danucem robí všetko preto, aby neustále zlepšoval podmienky a bezpečnosť na pracovisku, ako aj v okolí svojich prevádzok, pričom bezpečnosť je základnou zodpovednosťou každého zamestnanca.

Vďaka zodpovednej minulosti a vízii ďalšieho rastu je dôvera jednou z najväčších výhod spoločnosti Danucem.

Viac informácií nájdete na www.danucem.sk.

Aktuálne pozície

 1. Špecialista firemnej komunikácie
  Bratislava
 2. Prípravár/kalkulant vo výrobnej prevádzke
  Kysak
 3. Dispečer vo vlečke, Rohožník
  Rohožník
 4. CAPEX Project Manager
  Turňa nad Bodvou, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 5. Zmenový elektrikár §21, Rohožník
  Rohožník
 6. Network and Server Support Specialist
  Remote work
 7. Vedúci posunu v zácviku, Rohožník
  Rohožník
 8. Vedúci posunu, Rohožník
  Rohožník
 9. Rušňovodič vo vlečke, Rohožník
  Rohožník
 10. Brigáda na HR oddelení, Rohožník
  Rohožník
 11. IMS koordinátor, Rohožník
  Rohožník
 12. Junior právnik pre IMS a compliance, Rohožník
  Rohožník
 13. HR support - študent/brigádnik, Košice
  Košice
 14. Senior CAPEX Project Manager, Rohoznik
  Malacky - Rohožník, Slovak Republic
 15. Pracovník vykládky posunu, Rohožník
  Rohožník
 16. Elektrikár, Štrkovňa Veľké Úľany
  Veľké Úľany
 17. Elektrikár, Kameňolom Čachtice
  Čachtice
 18. Vodič domiešavača, Bratislava
  Bratislava
 19. Príležitosť pre vysokoškolákov na oddelení nákupu, Turňa nad Bodvou
  Turňa nad Bodvou
 20. Betonár/Robotník vo výrobe prefabrikátov, Kysak
  Košice
 21. Strojník, Kameňolom Čachtice
  Čachtice