Charakteristika spoločnosti

výrobca pšeničných múk