Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť 3Pack sa zaoberá výrobou a predajom obalového materiálu pre priemyselných zákazníkov.