Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa vnútroštátnou a mimoštátnou autobusovou dopravou.