Charakteristika spoločnosti

Jsme společnost zabývající se vývojem a implementacemi vlastního vysoce kvalitního SW a HW součástí telematického systému EVOSYS a ORWII a poskytováním návazných služeb.