Charakteristika spoločnosti

Obchodno - servisná spoločnosť, dodávateľ zdrojov neprerušovaného napájania, batérii a riešení v oblasti elektrického napájania kritických aplikácií s prislúchajúcimi službami pre priemysel, stavebníctvo, zdravotníctvo... Nosnými činnosťami spoločnosti sú inštalácie, uvedenie do prevádzky, následný servis. Sme zameraní skôr na kvalitu ako na kvantitu.

Ponuky práce: DTW, s.r.o.

1 - 1 z 1