Charakteristika spoločnosti

Consilatio CARE sa zaoberá sprostredkovaním práce pre zdravotnícky personál ,opatrovateľov/ky a zdravotné sestry/asistentov do Rakúska. Opatrovatelia/ky vykonávajú prácu formou 24-hodinovej starostlivosti o starších alebo imobilných klientov prostredníctvom rakúskej živnosti, a to buď priamo v domácnosti klientov alebo v domovoch dôchodcov.