Charakteristika spoločnosti

Výroba, predaj a distribúcia kávy.