Inteligentné riešenia pre energetický a dátový manažment

LEONI je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre energetický a dátový manažment v automobilovom sektore a iných odvetviach. Skupina firiem má okolo 101 000 zamestnancov v 28 krajinách a v roku 2021 vygenerovala konsolidovaný predaj 5,1 miliárd eur.

Najväčšia skupina zákazníkov LEONI zahrňuje globálny priemysel automobilov, komerčných vozidiel a dodávky komponentov. LEONI ďalej dodáva produkty a služby na tieto trhy: dátová komunikácia a siete, zdravotníctvo, spracovateľský priemysel, doprava, energetika a infraštruktúra, automatizácia tovární, stroje a snímače, ako aj námorné odvetvie. Integrovaná sieť pre výskum a vývoj, výrobu, ako aj distribúciu a servis poskytuje zákazníkom istotu podpory šitej na mieru vo viac ako 70 prevádzkach po celom svete. LEONI pôsobí ako poskytovateľ riešení s výraznými odbornými znalosťami v oblasti vývoja a systémov.

Postavenie LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o. na trhu

Inovatívne riešenia založené na partnerstve vývoja a systémov

Najmä v automobilovom priemysle LEONI ponúka podstatnú pridanú hodnotu výrobcom motorových vozidiel tak z hľadiska technologického, ako aj komerčného tým, že je inovačným partnerom, založeným na hlbokom chápaní celkového systému a účastníkom v skorých fázach vývoja. Okrem štandardných a špeciálnych káblov, ako aj systémov kabeláže a súvisiacich komponentov vyvinutých na zákazku ponuka spoločnosti taktiež zahrňuje softvérové riešenia a také služby, ako je architektonický dizajn a simulácia. LEONI sústreďuje svoj výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu na hlavné trendy sektora, akými sú elektromobilita, autonómna jazda a konektivita – ktoré posilňujú riešenia z oblasti ľahkých konštrukcií, viacnapäťová a funkčná integrácia, ale aj odborné znalosti z logistiky a strojárenstva. Spoločnosť LEONI pôsobí v oblasti elektromobility už približne 20 rokov a okrem vysokonapäťových káblov ponúka taktiež špeciálne komponenty a nabíjacie káble pre elektromobily a plug-in hybridy.

Štruktúra LEONI na Slovensku

V súčasnosti na Slovensku pôsobia dva právne subjekty.

  • LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o. so sídlom v Trenčíne, Soblahovská 2050 a ďalšími prevádzkami:
    • Priemyselný park Trenčín, Bratislavská 517
    • Dubnica n/Váhom, Priemyselná 4607/7
    • Ilava, Trenčianska 401/81

Výnimočnosť LEONI

LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o. má v rámci koncernu LEONI výnimočné postavenie. V oblasti silného stredoeurópskeho trhu sa spoločnosť z výrobnej platformy koncernu stala priamym dodávateľom komplexných služieb. Vývojoví pracovníci LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o., sa podieľajú na vývoji technológií, elektromobilov a automobilov nových generácií. Spoločnosť sa postupne zameriava na spoluprácu s vysokými a strednými školami. Úspešne sme vychovali prvých dualistov.

História spoločnosti LEONI

Korene spoločnosti LEONI AG siahajú až do 16. storočia, kedy malá továreň na výrobu káblov v bavorskom regióne Franconia položila základy dnešného globálneho hráča LEONI už v roku 1569. V tom čase Francúz Anthoni Fournier začal s hŕstkou zamestnancov v Norimbergu vyrábať najkvalitnejšie zlaté a strieborné vlákna známe ako lyonské výrobky, pre vzácne tkané výrobky, to bol začiatok podniku Leonische Werke Roth Nürnberg AG, ktorý vznikol v roku 1917. LEONI začala rapídne expandovať až po roku 1999, kedy vznikla holdingová štruktúra LEONI AG, ktorej súčasťou je aj LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o. Schopnosť prispôsobovať sa zmenám a trendom na trhu, ako aj požiadavkám zákazníkom, patria v súčasnosti k základnej charakteristike spoločnosti.

LEONI pôsobí na Slovensku od roku 1992, kedy bol založený prvý výrobný závod v Novej Dubnici. Nasledovali ďalšie závody v Trenčíne (1993), Starej Turej (2000) a Ilave (2004). V roku 2013 vytvorili všetky tieto dovtedy oddelené spoločnosti spoločné zastúpenie firmy LEONI na Slovensku pod názvom LEONI Slovakia, spol. s r. o. , ktorej súčasťou boli pôvodné spoločnosti ako samostatné odštepné závody. Od roku 2022 sa spoločnosti rozdelili na dva právne subjekty a to LEONI Slovakia, spol. s r. o., ktorá sídli v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá a druhý právny subjekt LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o., so sídlom v Trenčíne, Soblahovská 2050 a ďalšími prevádzkami v Priemyselnom parku Trenčín, Bratislavská 517, v Dubnici n/Váhom, Priemyselná 4607/7 a v Ilave, Trenčianska 401/81.

Voľné pracovné pozície

Aktuálne ponuky práce

1 - 9 z 9