Charakteristika spoločnosti

60fps s.r.o. je grafické štúdio zamerané na tvorbu herného obsahu.