Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť 3F s.r.o. Mikrochirurgia oka , je súkromné pracovisko jednodňovej očnej chirurgie , pôsobiace na Slovensku takmer 20 rokov , realizujúce kompletné portfólio operácii od predného segmentu až po zadný segment oka , ako aj laserové operácie a plastické operácie okolia očí.
Súčasťou sú ambulancie zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení oka .