Charakteristika spoločnosti

3EC International a.s. je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná na výkon auditov v oblasti systémovej certifikácie a zároveň je aj autorizovanou osobou č. SKTC-113 na posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok. Okrem týchto činností, ktoré sú hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti, máme novovybudovanú prevádzku - v obci Červeník (okres Hlohovec), v ktorej pripravujeme a budeme otvárať zariadenie slúžiace na regeneráciu a taktiež malú, no modernú reštauráciu s vinárňou, pre ktorú hľadáme vhodný personál. Ak máte radi dobré jedlo, spoločnosť, ste pozitívne naladený človek a práca v oblasti gastronómie i zdravého životného štýlu je Vám blízka - ste u nás vítaný.