Charakteristika spoločnosti

Popredná slovenská firma v oblasti reklamy a výroby športového oblečenia .
Výrobca športovej značky 3b