Charakteristika spoločnosti

spoločnosť poskytujúca vnútroštátne a medzinárodné prepravné služby