Charakteristika spoločnosti

Sme firma so sídlom v Bratislave zaoberajúca sa prepravou rozličného tovaru pomocou kamiónov s plachtovými návesmi po krajinách EU prevažne Rakúsko a Nemecko. Skúsený tím vo vedení s dlhoročnými skúsenosťami sa stará o všeobecnú spokojnosť zákazníkov a svojich zamestnancov.
e-mail kontakt: [email protected]