Charakteristika spoločnosti

1. Prevádzka reštaurácie, donášková služba.
2. Výroba interiérov a nábytku na mieru, obchodná činnosť.