Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

Sme architektonický ateliér s prioritným zameraním na ekológiu v pozemnom staviteľstve.
Služby : architektonické štúdie, štúdie uskutočniteľnosti, dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, projekt k vydaniu stavebného povolenia, realizačný projekt, inžinierska činnosť k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, výber zhotoviteľa, autorský dozor.

Ponuky práce: 232A, s. r. o.

1 - 2 z 2