Charakteristika spoločnosti

123 preklady.eu Slovakia, s.r.o. je prekladateľsko-tlmočnícka agentúra, ktorá pre svojich klientov zabezpečuje odborné a úradné preklady, konzekutívne a simultánne tlmočenie, korektúry rodenými hovorcami či lokalizáciu webových stránok z vyše 40 svetových jazykov v rôznych kombináciách.