Charakteristika spoločnosti

cestovný ruch, gastronómia, hotelové služby