Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa venuje tvorbe textilných doplnkov, grafickému dizajnu, fotografovaniu, 2D a 3D grafike a tlaciarenským prácam