siemens.com
Práca a Kariéra
Ponuka práce koncernu Siemens na Slovensku


Voľné pracovné pozície

Siemens s.r.o. Bratislava


Bratislava
 1. Technik riadiacich systémov - Energy Automation
 1. Technický špecialista pre NC/CNC riadiace systémy (SINUMERIK)
 1. Technical Sales Support
 1. Java developer v inteligentných budovách
 1. Accounting specialist
 1. SCADA graphic designer
 1. Aplikačný Inžinier riadiacich systémov v energetike
 1. Senior Talent Acquisition Professional
 1. Servisný technik – Inteligentné dopravné systémy
 1. Software developer v inteligentných budovách
 1. Baví vás IT security a chcete sa podielať secure SW development pre inteligentné budovy ? Čítajte ďalej.
 1. Web Developer for smart buildings
 1. IoT Software Developer pre smart buildings
Košice
 1. Sales Professional pre oblasť riadiacich systémov v priemysle
Žilina
 1. Analytik funkčnej a technickej bezpečnosti železničných systémov / Safety Manager (RAMS)
 1. Systémový inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov ETCS (ETCS On-Board Unit)
 1. Inžinier železničných zabezpečovacích systémov
 1. Validátor / Verifikátor vlakových zabezpečovacích systémov a dohľadových systémov pre oblasť metro liniek.
 1. Systémový inžinier pre oblasť dátových a komunikačných sietí
 1. Aplikačný inžinier pre oblasť rádiových sietí
 1. AutoCAD špecialista
 1. SW inžinier pre vývoj projektantského nástroja COMOS
 1. Referent pre technickú dokumentáciu - Kreslič Autocad
 1. Vývojár pre správu testovacieho prostredia
 1. SW projektant operačných a kontrolných systémov
 1. Projektant napájacích systémov pre železnice
 1. Projektant trakčných vedení pre železnice
 1. Inžinier pre SCADA systémy riadenia staníc (WinCC OA)
 1. IoT Software Developer pre smart buildings
Zahraničie
 1. IoT Software Developer pre smart buildings

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.


Ľutujeme, Vami nastavený filter
neobsahuje žiadne pracovné ponuky
v tejto spoločnosti

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.


Ľutujeme, Vami nastavený filter
neobsahuje žiadne pracovné ponuky
v tejto spoločnosti

Kontaktné informácie

Siemens s.r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.siemens.sk

Siprin, s.r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.siprin.sk

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.sat-automation.sk

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.oez.sk

Siemens Healthcare s.r.o.
Human Resources
Lamacská cesta 3/A
841 04 Bratislava

www.siemens.sk