Životopis

Posledná aktualizácia: 29. októbra 2015
Životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa.Životopis - Slovník pojmov - Profesia.sk

Úlohou životopisu je predstaviť vás, vaše vzdelanie, doterajšiu kariéru a skúsenosti. Pokiaľ životopisom nezaujmete, ba dokonca odradíte, druhú šancu už nedostanete. Dajte si preto na svojom životopise záležať.

Ak už predstavu o svojom životopise máte, skúste si ho rovno vytvoriť. Profesia ponúka 5 šablón životopisov, vďaka ktorým sa môžete odlíšiť od iných uchádzačov.

Vytvorte si životopis za pár minút

Ak tú predstavu ešte nemáte, tu sú rady, čo a ako by ste mali napísať do jednotlivých častí životopisu:

Osobné údaje - Kariéra v kocke - Profesia.sk Osobné údaje

Správne uvedené základné údaje pomôžu, aby si vás personalista zapamätal už po prvom prečítaní životopisu a mohol sa s vami spojiť.

 • Neuvádzajte nepotrebné detaily ako rodinný stav, národnosť, politická príslušnosť či osobné údaje príbuzných. Personalistu nezaujímajú ani nemá právo sa vás na ne pýtať.
 • Nebojte sa vekovej diskriminácie a uveďte aj dátum narodenia. Ak ide o pozíciu určenú pre starších či seniorov, vek je skôr výhodou, iné spoločnosti zase hľadajú práve čerstvých absolventov, ktorí nemajú návyky z inej firmy.

Kontakt

Skontrolujte si, že životopis obsahuje správne kontaktné údaje, najmä presne uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 • Nepoužívajte e-mail, ktorý má v názve prezývky ako napríklad lienka85@xxxx.xx, nereagujte ani z pracovnej adresy u svojho súčasného zamestnávateľa. Je profesionálnejšie, ak životopis obsahu súkromný e-mail s vaším menom a priezviskom.

Fotografia

Nebojte sa pridať svoju fotografiu, personalista vás bude vnímať osobnejšie. Vyberte však profilový portrét vhodný do formálneho dokumentu, kde sa na seba skutočne podobáte.

 • Neprikladajte fotografie zo súkromného života či skupinové zábery, na ktorých vás nemožno identifikovať. Použite formát fotografie na pas a keď si neviete vybrať sami, nechajte si fotografiu vyrobiť u profesionálov.

Vzdelanie - Kariéra v kocke - Profesia.sk Vzdelanie

Začnite najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania. Vypíšte celý názov školy, nepíšte skratky. Spomeňte odbor, ktorý ste študovali, získaný titul aj rok ukončenia.

 • Životopis by mal obsahovať aj informáciu o externom štúdiu či nedokončení uvedeného štúdia. Ak ste ešte na škole, uveďte predpokladanú dobu ukončenia štúdia.
 • Absolventi môžu uviesť názov diplomovej práce, najmä ak súvisí s pozíciou, na ktorú reagujú. Pripravte sa však na to, že zamestnávateľ sa bude pýtať aj na obsah a výstup z diplomovej práce.

Doplňujúce vzdelanie

Kurzy, rekvalifikácie či školenia, ktoré sú aktuálne v súvislosti s pozíciou, na ktorú sa hlásite vo výberovom procese, zdvihnú váš kredit.

 • Uveďte inštitúciu, ktorá vzdelávanie poskytla, dobu trvania, prípadne čím bolo štúdium zakončené (certifikáty, oprávnenia a pod.).
 • Vyberte však iba tie kurzy, ktoré sa týkajú danej pozície, ostatné môžete spomenúť na pohovore.

Pracovné skúsenosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Pracovné skúsenosti

Zoraďte pracovnú históriu chronologicky odteraz do minulosti, pri každom zamestnaní uveďte názov firmy a pracovnej pozície, ktorú ste zastávali, a rok nástupu a odchodu.

 • Pokiaľ ide o neznámu, menšiu spoločnosť, je dobré pri názve firmy spomenúť, čím sa zaoberá (napr. IT spoločnosť, výrobná spoločnosť nábytku a pod.).
 • Ak si hľadáte zamestnanie v inej krajine, vaša firma tu nemusí byť známa, popíšte ju preto so zvýšenou pozornosťou.
 • Stručne a jasne popíšte pracovnú náplň, aby z nej bolo zrejmé, čo všetko ste mali na starosti. Nekopírujte doslovne pracovnú náplň, ktorú vám dal zamestnávateľ, a nepoužívajte interné skratky, môžu byť nezrozumiteľné. K výstižnému popisu pracovnej náplne sa môžete inšpirovať na www.pozicie.sk.
 • Ak máte za sebou mnoho zamestnaní, venujte sa posledným trom pracovným miestam. Ostatné len v skratke spomeňte, viac sa im môžete venovať na pohovore.

Jazykové znalosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Jazykové znalosti

Napíšte konkrétne jazyky a úrovne, ako ich ovládate. Ak si nie ste istý, dajte sa otestovať odborníkom.

 • Vyberte si niektorú z úrovní: začiatočník / mierne pokročilý / stredne pokročilý / aktívne slovom aj písmom / expert, prekladateľ.
 • Anglický jazyk si môžete otestovať online na www.tracktest.eu.
 • Ak navštevujete jazykovku, uveďte to. Zamestnávatelia oceňujú každú aktivitu navyše.

Znalosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Znalosti

Ohodnoťte, ako ovládate špecifické poznatky a zručnosti, ktoré si vyžaduje daná pracovná pozícia. Vyberte najmä to, čo môže potenciálny zamestnávateľ považovať za prínosné a výnimočné (znalosti v projektovom riadení, rôzne vyhlášky a osvedčenia na obsluhu zariadení v rámci konkrétnych špecializácií a pod.). Je dobré, ak životopis obsahuje aj výrazné pracovné projekty či úspechy, ktoré ste dosiahli.

Počítačové znalosti

 • Ohodnoťte, ako zvládate programy potrebné pre výkon daného povolania. Vyberte si niektorú z úrovní: začiatočník / denný užívateľ / pokročilý / expert.
 • Prstoklad a strojopis sú tiež dôležitou informáciou v životopise.

Vodičský preukaz - Kariéra v kocke - Profesia.sk Vodičský preukaz

Ak máte vodičský preukaz, presne špecifikujte skupiny či informáciu o najazdených kilometroch. Ak nevlastníte vodičský preukaz, neuvádzajte to ani v životopise.

Moje vlastnosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk Moje vlastnosti

Opíšte svoju osobnosť, buďte originálny a nepíšte všeobecné krátke vyjadrenia ako „komunikatívny, samostatný, kreatívny“.

 • Vystihnite kladné stránky, nikdy nespomínajte tie záporné.
 • Ak prikladáte aj motivačný alebo sprievodný list, venujte sa viac vašim vlastnostim priamo v ňom.

Záujmy - Kariéra v kocke - Profesia.sk Záujmy

Hobby a voľnočasové aktivity vypovedajú o vašich kvalitách či talente. Spomeňte, čo vás baví a čomu sa venujete dlhodobo.

Referencie - Kariéra v kocke - Profesia.sk Referencie

Referencie sú žiadanou súčasťou životopisu. Kontaktné osoby vopred poproste o súhlas a informujte ich, na akú pracovnú pozíciu reagujete.

 • Uveďte celé meno, pozíciu a kontakt, ktorý daná osoba preferuje.
 • Za relevantný zdroj referencií je považovaný váš nadriadený, v prípade obchodných pozícií môžete uviesť obchodného partnera.
 • V žiadnom prípade sa neodvolávajte na osoby, s ktorými máte príbuzenský vzťah.
 • Ak chcete referencie poskytnúť len pre finálneho zamestnávateľa, uveďte vetu: Referencie rád poskytnem na požiadanie.

Súčasťou životopisu môže byť aj preklik na váš LinkedIn profil, osobnú webstránku či profesionálne práce, ktorými sa chcete prezentovať.

Motivačný list - Kariéra v kocke - Profesia.sk Motivačný alebo sprievodný list

Spoločnosti často vyžadujú aj motivačný list. Pozrite si, ako napísať dobrý motivačný list. Ak ho nevyžadujú, napíšte aspoň sprievodný list. Ide v podstate o text, ktorý napíšete v e-maile a ktorým odôvodňujete, prečo sa zaujímate o pozíciu. Tento text je pritom dôležitý aj keď zasielate motivačný list. Ak spoločnosť vyžaduje motivačný list, odôvodnite svoju motiváciu reagovať na ponuku práve v sprievodnom liste (e-maile), utkviete tak personalistovi v pamäti. Pár tipov pre sprievodný list/email:

 • do predmetu uveďte pozíciu, o ktorú sa zaujímate,
 • snažte sa byť stručný, píšte v krátkych odsekoch,
 • ak je niečo, čo sa nehodilo do životopisu (alebo motivačného listu), spomeňte to tu,
 • vyzdvihnite súvis medzi vami a danou pozíciou a napíšte, prečo veríte, že ste vhodný kandidát pre túto pracovnú pozíciu,
 • napíšte o svojom prínose pre danú spoločnosť a spomeňte dôvody, prečo v nej chcete pracovať,
 • pre sprievodný list zároveň platia všetky odporúčania, ktoré spomíname pre motivačný list.

Záverečné rady - Kariéra v kocke - Profesia.sk Záverečné rady

 • Pred odoslaním skontrolujte, či je všetko gramaticky a fakticky správne a bez preklepov.
 • Upravte formálnu a grafickú stránku – používajte najviac dva typy písma, neutrálny font a primeranú veľkosť.
 • Aktualizujte dátum a miesto.
 • Vytlačený životopis podpíšte, elektronický dokument môžete poslať aj bez podpisu alebo vložiť elektronický podpis.
 • Nezavádzajte, nepreceňujte sa, no ani sa nepodceňujte. Nechajte si poradiť od odborníkov a verte si.
 • Pri kreatívnych pozíciách sa pohrajte aj s grafickým návrhom. Váš životopis nemusí byť vôbec v takejto štruktúre, použite obrázok, graf, ikony – čokoľvek, čo vás graficky odprezentuje tak, že sa v tom personalista rýchlo zorientuje a zároveň ho vizuálne zaujmete. Na internete je dostatok príkladov, naberte preto inšpiráciu, ale dajte si pozor, aby ste nič nekopírovali.
Vytvorte si životopis za pár minút

Životopis - Slovník pojmov - Profesia.sk A ešte k fotografii v životopise

Často sa vedú polemiky, či fotografiu do životopisu dať alebo nie. Niekedy sa uchádzači obávajú, že ak nebudú personalistom na základe fotografie sympatickí, tak ich nevyberú. Ale personalisti sú profesionáli a spomedzi životopisov vyberajú uchádzačov nie na základe sympatií, ale na základe toho, čo im poslali.

Fotografia v životopise však pomáha personalistovi vytvoriť si vizuálnu asociáciu, teda zrakovú spojitosť. Životopisov dostávajú veľa, ale vďaka fotografii sa im v nich následne ľahšie orientuje. Životopisy si prechádzajú aj viackrát a keď uvidia vašu fotografiu druhý či tretíkrát, už si povedia: „Táto pani má dlhodobé skúsenosti so SAPom,“ „Aha, toto je ten mladík, ktorý robí dobrovoľníka,“ alebo „Táto slečna písala zaujímavú diplomovú prácu.“ Už sa nemusia vracať do samotného textu životopisu. Tak teda akú fotku do životopisu?

Formát vhodnej fotografie je taký, aký máte na občianskom preukaze alebo pase. Zachytáva vašu tvár a pozadie je jednofarebné. Fotografia môže byť farebná aj čiernobiela. Nie je jednoduché si takú fotografiu urobiť sám, využite radšej služby fotoateliéru, fotografiu vám dajú aj v digitálnej podobe.

Príklad vhodných fotografií do životopisu - Kariéra v kocke - Profesia.sk
Príklad vhodných fotografií do životopisu

Na fotografii sa určite nemračte. Môžete mať neutrálny výraz, ale my odporúčame, aby ste sa usmievali, aby z fotografie vyžarovala pozitívna energia. Dôležité je, aby ste sa na seba na fotografii podobali. Vyvarujte sa preto starších fotiek, prípadne fotiek, na ktorých máte make-up, ktorý bežne nenosíte. Ak vás pozvú na osobný pohovor a budete vyzerať výrazne inak, ako na fotografii, bude sa zdať, že ste ich zavádzali. Navyše, v dnešnej dobe je pomerne jednoduché si takmer kohokoľvek vyhľadať na internete a presvedčiť sa o tom, či je fotografia, ktorú zaslal, naozaj aktuálna.

Ak si nie ste istý svojou fotkou, nechajte si ju niekým objektívne zhodnotiť. A ak práve vhodnú fotografiu do životopisu z rôznych dôvodov nemáte, tak radšej žiadnu nedávajte. Nižšie prinášame ukážky nevhodných fotografií, ktoré uchádzači vkladajú do životopisov.

Spoločenská - Kariéra v kocke - Profesia.sk
Z takejto fotky ani nevidno, ktorý na fotke ste vlastne vy. Tiež nie sú vhodné fotografie, na ktorých vidno vaše neresti – alkohol alebo cigarety.

Náhodná - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Momentky s pekným autom (či už vašim alebo cudzím) si radšej nechajte vo svojom albume. Navyše je táto fotografia nezaostrená, lebo nie každý telefón má dobrý fotoaparát.

Efektná - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Fotky s rámikmi a inými efektami, ktoré si môžete v mobile alebo nejakom počítačovom programe doplniť, síce pobavia, ale nezaradia vás do skupiny serióznych uchádzačov. Takéto fotografie personalistom určite neposielajte.

Prachatá - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Často sa stretávame s fotografiami v životopisoch, na ktorých uchádzač drží bankovky. Ak tým chcete vyjadriť, aký plat si predstavujete, bude stačiť, ak to poviete na osobnom pohovore. Na ten sa skôr dostanete, ak tam práve takúto fotku nedáte.

Rybárska - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Ak máte akýkoľvek koníček, stačí ho v životopise spomenúť písomne, nepoužívajte fotky zo svojich záľub.

Štýlová - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Máte svoj štýl obliekania, nezvyčajné záľuby alebo svojský spôsob života? Na Facebooku pre priateľov sú takéto fotky skvelé, do životopisu sa vôbec nehodia.

Záchodová - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Dajte si pozor, kde sa fotíte. Odfotiť sám seba sa najlepšie dá v zrkadle, lenže zrkadlá sú často práve na toaletách. Záchodové fotky, nanešťastie, nachádzame v životopisoch príliš často.

Vyzývavá - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Občas muži, ale najčastejšie ženy, vsadia na svoje fyzické prednosti. Niekedy majú takéto fotografie dokonca erotický až pornografický nádych. Takéto fotografie v žiadnom prípade do svojho životopisu nedávajte.

Vytvorte si životopis za pár minút